Ga terug

Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering herroepingsrecht

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

- Dekens, dekbedden en kussens waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken

- Op maat gemaakte producten. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten vervaardigd conform instructies van de consument (Maatwerk).

Retourprocedure

Kiest u er voor om een artikel aan ons te retourneren? Ga dan als volgt te werk:

  1. Gelieve retourzendingen vooraf aan ons te melden. Dit kan per e-mail (info@kokbedden.nl) of telefonisch 0341-357821.
  2. Stuur het artikel(en) onbeschadigd en zo veel mogelijk in de originele verpakking retour naar het onderstaande adres. De verzendkosten van het retourneren van producten zijn voor uw eigen rekening.
  3. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld het product te willen retourneren.
  4. Zorg ervoor dat u uw pakket voldoende gefrankeerd opstuurt.

Nakoming van deze procedure is geen dwingende voorwaarde voor de uitoefening van het herroepingsrecht. Het zorgt echter wel voor een correcte en snellere afhandeling. 

Retouradres:

Kok Bedden
t.a.v. Retouren
Dorpsstraat 16-20
3881 BD  Putten

Grote artikelen:

Wij begrijpen dat grotere artikelen zoals bedbodems en matrassen te groot zijn om per post aan ons te retourneren. U kunt hier voor per e-mail (info@kokbedden.nl) een verzoek bij ons indienen. De kosten van het ophalen zijn voor uw eigen rekening en bedragen € 79,- (uitgezonderd beschadigde of verkeerde artikelen). Dit bedrag zal worden afgetrokken van het retour te storten bedrag. Wij betalen het
gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld het product te willen retourneren.